Husregler

1. Rygning er i henhold til lovgivningen forbudt på veje, toiletter og alle områder i FLENSBURG GALERIE med adgang for de besøgende.
2. Alkohol må kun indtages i gastronomiske forretninger.
3. Tiggeri og betleri er forbudt.
4. Musik og enhver art af salg af produkter er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Centermanagement.
5. Uddeling af løbesedler, brochurer, vareprøver m.m. Er forbudt i FLENSBURG GALERIE og på FLENSBURG GALERIE’s grund.
6. Rulleskøjte-, skateboard- og cykelkørsel er forbudt, inklusive trækning af tohjulede køretøjer.
7. Hunde skal være i snor og må ikke efterlades bundet. Forureninger skal omgående fjernes af hundens ejer.
8. Ingen besøgende må genere, hindre eller udgøre fare for andre personer. Overtrædelser betragtes som brud på reglementet. Dette gælder også for personer der opholder sig uberettiget i centeret.
9. Anvisninger fra medarbejdere fra Centermanagements samt vagttjeneste skal omgående overholdes.
10. Manglende observering af bortvisning fra FLENBURG GALERIE samt manglende observering af ovenstående punkter betragtes som brud på reglementet og medfører anmeldelse.

FLENSBURG GALERIE
-Centermanagement-