Meddelelse om ansvar

Hæftelse for indhold

Indholdet på vores sider er oprettet med største omhu. For rigtighed, fuldstændighed og aktualitet af indholdet kan vi dog ikke påtage os nogen hæftelse. Krav mod os, baseret på skader af materiel eller ideel art, der måtte opstå ved brug eller ikke brug af den tilbudte information, er udelukket, hvis der ikke foreligger dokumentation for forsætlig gerning. Som tjenesteudbyder er vi i henhold til § 7 Afs.1 TMG ansvarlige for eget indhold på disse sier i henhold til gældende lovgivning. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi dog som tjenesteudbyder ikke forpligtet til at overvåge modtaget eller lagret fremmed information eller efter omstændighederne at undersøge tegn på retsstridighed. Forpligtelser til fjernelse eller spærring af brugen af information i henhold til generelle lovgivning forbliver uberørt heraf. En sådan hæftelse er dog først mulig fra tidspunktet for kendskab til en konkret overtrædelse. Ved bekendtgørelse af respektive overtrædelse vil det aktuelle indhold blive fjernet omgående. Vi forbeholder os desuden udtrykkelig ret til ændringer, udvidelse eller sletning af dele af vores website eller hele website uden forudgående varsel.

Hæftelse for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne websites fra tredjeparter, hvis indhold ligger udenfor vores indflydelse og ansvarsområde. Vi kan derfor ikke påtage os garantier for indholdet af disse fremmede websites. Vi lægger udtrykkeligt afstand til indholdet på fremmede websites. Indholdet af linkede websites er underlagt ansvaret for respektive udbyder eller bruger. De linkede sider blev kontrolleret for retsstridigt indhold på tidspunktet for oprettelse af link. På tidspunktet for oprettelse af link blev der ikke registreret retsstridigt indhold. En permanent kontrol af indholdet på linkede websites er ikke mulig uden konkrete begrundelser for en retsstridighed. Ved kendskab til retsstridighed bliver links af denne type fjernet omgående..

Ophavsret

De af websiteudbyder oprettede indhold og materialer på disse sider er underlagt tysk ophavsret. Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver type salg ud over ophavsrettens grænser kræver skriftlig tilladelse fra respektive forfatter hhv. opretter. Kopiering eller anvendelse af grafik, animationer, fotos og tekster fra vores website i anden elektronisk eller trykt publikation kræver vores skriftlige tilladelse. Såvidt indholdet af dette website ikke er oprettet af udbyder, observeres tredjeparts ophavsret. Tredjeparters indhold er markeret som sådan. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en overtrædelse af ophavsret, beder vi om oplysninger om dette. Ved kendskab til rettighedsovertrædelser vil indholdet omgående blive fjernet.